ចំណុច WEB / TV ទីពីរ 60

$899.00

Incredible Television and Web spots that will knock your socks offXCHARX in ANY LANGUAGE! Let us use our special Telly Award winning creative broadcast production skills to bring asses through your doors on New YearXCHARXs Eve! Turnaround time is 5-7 business daysXCHARX so HURRY before time runs out!

មើលរបស់យើង ការបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មវីដេអូ។ បន្ទាប់ពីការទិញក្រុមរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីកំណត់លម្អិតនៃកន្លែងទូរទស្សន៍របស់អ្នក។

SKU​: ទូរទស្សន៍ 60 ទូរទស្សន៍ NYE ប្រភេទ:

បរិយាយ

Strut Nightclub NYE 2013 | TV 30 (Melbourne, Australia)

ក្លឹបរាត្រីព្រះច័ន្ទ កាបូន NYE 2013 | ទូរទស្សន៍ 30 (ប៊ឺមូដា)

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!